RADA NAUKOWA
prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek (UM Lublin)
prof. dr hab. n. med. Stefan Baron (SUM Katowice)
dr hab. n. med. Janusz Borowicz (UM Lublin)
prof. dr hab. n. med. Jan Drugacz (SUM Katowice)
dr hab. n. med. Arkadiusz Dziedzic (State University of Milan)
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski (SUM Katowice)
dr hab. n. med. Beata Kawala (UM Wrocław)
prof. Giovanni Lodi (State University of Milan)
MTD Björn Maier (Zahntechnik, Lauingen)
dott. Giuliano Malaguti (University of Modena-Reggio Emilia)
prof. dr hab. n. med. Piotr Malara (Uniwersytet Medyczny we Frankfurcie)
dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec (Boston University, USA, SUM Katowice)
prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska (SUM Katowice)
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (PUM Szczecin)
prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko (PUM Szczecin)
prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka (UM Łódź)
dott. Neri Pinzuti (Studio Dentistico, Bolonia)
dr hab. n. med. Mariusz Pryliński (UM Poznań)
prof. Geoffrey Shaw D.D.S. (University of Birmingham)
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Szybiński (Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska (UM Lublin)
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Różyło (UM Lublin)
dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie)

KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROGRAMU EDUKACYJNEGO
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

RECENZENCI
dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak
dr hab. n. med. Dariusz Skaba

WSPÓŁPRACA
Nedal Aidi, Wojciech Bednarz, Zdzisław Bereznowsk, Ryszard Bryła, Katarzyna Brus-Sawczuk, Grzegorz Dawiec, Aleksandra Gładysz, Maria Gołębiewska, Maciej Gruca, Rafał Flieger, Bogumiła Frączak, Grzegorz Hudzik, Anna Janas-Naze, Damian Janica, Przemysław Kopczyński, Jerzy Krupiński, Halina Książek-Bąk, Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna Mocny-Pachońska, Izabela Obersztyn, Tomasz Olek, Piotr Osica, Małgorzata Paszkowska, Honorata Shaw, Dariusz Skaba, Małgorzata Skucha-Nowak, Ksymena Staroń-Irla, Henryk Twardawa, Monika Tysiąc-Miśta, Włodzimierz Więckiewicz, Anna Zawilska, Joanna Zemlik, Adam Ziemlewski, Tadeusz Zdziech

REDAKCJA TŁUMACZEŃ
Justin Nnorom (Junique)

REDAKTOR STATYSTYCZNY
mgr Longina Świątkowska

REDAKTORZY TEMATYCZNI
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz (UM Wrocław, protetyka)
dr n. med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek (SUM Katowice, ortodoncja)
dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec (SUM Katowice, chirurgia stomatologiczna)
prof. dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska (SUM Katowice, stomatologia dziecięca)
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk (UM Lublin, periodontologia)
prof. dr hab. n. med. Joanna Zarzecka (CM UJ Kraków, endodoncja)